Integritets policy

Vårt kundregister innehåller normalt endast uppgifter om juridiska personer. Sådana uppgifter är inte personuppgifter och omfattas inte av reglerna i dataskyddsförordningen. Uppgifter om enskilda näringsidkare och uppgifter om kontaktpersoner på företagen är dock personuppgifter, och sådana personuppgifter är tillåtna att hantera för att hantera avtalet med leverantörerna. 

Hur behandlar vi din personliga information? 

Vissa av våra kunder undrar vad vi gör med informationen och här beskriver vi lite mer formellt hur vi arbetar med information. Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade. Det gäller även när det kommer till information. 

Vilka system hamnar dina uppgifter i? 

  • Mailchimp för nyhetsbrev, erbjudanden och utbildningar. 
  • Eget mailsystem för att enkelt ta kontakt med dig. 

Dina kundmail

Vi använder info@medlase.se som e-post för kundsupport. När du mailar till info@medlase.se så är det alltså en e-posttjänst vi använder. Normalt sett raderar vi inkomna mail senast 2-3 månader efter att vi mottagit dom. Behöver vi spara någon information så lägger vi över den informationen i en map med samtliga kunders information. 

Dataskyddsansvarig hos? 

Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ha kontakt så maila dean@medlase.se  

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig. Vill du inte ha information från oss så kan du enkelt via en lank i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då aldrig bli kontaktad av oss igen. 

Cookies 

Vi använder cookies. Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google Remarketing”. Även dessa tjänster använder cookies. Läs mer om cookie policy.

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut. 

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@medlase.se 

Med denna information hoppas vi att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla produkter och av oss.